Ochrana životního prostředí

Outsourcing

 • Převzetí vedení a správy OŽP pro vaše pracoviště.
 • Sledování lhůt školení, povinných lhůt a hlášení.
 • Tvorba a aktualizace dokumentace OŽP v souladu s legislativními požadavky a interními předpisy.
 • Školení OŽP a evidence prezenčních listin.
 • Zajištění měření, hlášení a evidencí.
 • Provádění kontrol OŽP dle interních lhůt.
 • Poradenství 24/7.

Komplexní systém OŽP

Nejen systém zpracování a aktualizace dokumentace v souladu s legislativou, ISO 14001, ale i nastavení a kontrola procesů (měření, odběry, hlášení, nakládání s odpady, chemickými látkami, havarijní připravenost a další).

Zpracování dokumentace OŽP

Zpracování požadované dokumentace OŽP na míru dle legislativních a interních požadavků (analýza enviromentálních rizik, místní provozní předpisy, havarijní plány, pravidla pro nakládání s NaCHLaS, evidence nebezpečných chemických látek, školící osnovy a další)..

Školení

 • Školení interních pravidel OŽP.
 • Nakládání s chemickými látkami a směsi.
 • Nakládání s odpady.
 • a další.

Audity OŽP

Provedení auditů OŽP na vašem pracovišti s profesionálním výstupem a prezentací výsledků. Identifikace závad, fotografie, doporučení, odstranění závad na místě, určení odpovědnosti.

Ostatní

 • Evidence posouzení chemických látek a jejich spotřeby.
 • ADR - zpracování pravidel a vyhotovení systému přepravních listů.
 • Školení ADR.
 • Kontroly interních postupů - např. kontroly dodržování nakládání s odpady apod.
 • Zajištění měření a vzorkování.
 • Předaudity ISO 14001.
Bližší informace ke službám, produktům a personalizovanou nabídku pro Vás připraví tým EHS

KANCELÁŘ

Šafaříkova 201/17

120 00 Praha

Email: meico@meico.cz

Telefon: +420 272 734 477-8

VÝROBA A SKLAD

Na Průhoně 159

252 42 Vestec

Email: logistika@meico.cz

Telefon: +420 604 270 717

SÍDLO FIRMY

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

U Tržnice 1180/6

120 00 Praha 2

IČO: 48108057

meico-safety


meico-systems