Požární ochrana

Outsourcing

 • Převzetí vedení a správy PO pro vaše pracoviště.
 • Sledování lhůt školení, revizí, kontrol a další.
 • Tvorba a aktualizace dokumentace PO v souladu s legislativními požadavky a interními předpisy.
 • Školení PO a evidence prezenčních listin.
 • Zajištění revizní správy a její evidence.
 • Provádění kontrol PO dle legislativních a interních lhůt.
 • Poradenství 24/7.

Komplexní systém PO

 • Výkon osoby způsobilé v PO.
 • Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek všech pracovišť v četnosti dané zákonem o PO resp. v četnosti dle požadavků klienta.
 • Sledování systému kontrol věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostního zařízení.
 • Revize a kontroly PBZ.
 • Řízení systému značení PO.

Zpracování dokumentace PO

 • Zpracování a aktualizace příslušné požární dokumentace.
 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností. Organizace PO – směrnice.
 • PPS - požární poplachové směrnice. ŘOP - Řád ohlašovny požárů.
 • PEP - požární evakuační plán standardní podoba bez 3D.
 • PŘ – požární řád.
 • Operativní karta Zdolávání požáru.
 • DOPV - dokumentace na ochranu před výbuchem.
 • PO - Svařování a požárně nebezpečné práce – směrnice a příkaz P

Školení

 • Školení PO zaměstnanci.
 • Školení PO vedoucí zaměstnanci. Školení preventistů PO.
 • Školení požárních hlídek.
 • Školení obsluhy ohlašovny požáru.
 • Školení zajištění PO mimo pracovní dobu.
 • Nácvik použití hasicích přístrojů.
 • Cvičné požární poplachy.
 • Interní školení požární připravenosti.

Audity PO

Provedení auditů PO na vašem pracovišti s profesionálním výstupem a prezentací výsledků. Identifikace závad, fotografie, doporučení, odstranění závad na místě, určení odpovědnosti

Kontroly PO dle zákona

Provedení kontroly PO BOZP dle z. č. 133/1985 sb. Vyhotovení Zprávy z kontroly dle moderních standardů (závady, fotografie, doporučení, určení odpovědnosti, případné odstranění závad na místě) a prezentace výsledků.

Ostatní

 • Provádění kontrol PO dle interních předpisů.
 • Revize PHP a PV, PBZ.
 • Kontroly požární připravenosti, vedení cvičných požárních poplachů. Kontroly dodržování předpisů PO společnosti.
 • Audity odběratelů. Kontroly před sjednáním pojistných smluv a doporučení k minimalizaci požárních rizik.
 • Asistence při kontrolách HZS
Bližší informace ke službám, produktům a personalizovanou nabídku pro Vás připraví tým EHS

KANCELÁŘ

Šafaříkova 201/17

120 00 Praha

Email: meico@meico.cz

Telefon: +420 272 734 477-8

VÝROBA A SKLAD

Na Průhoně 159

252 42 Vestec

Email: logistika@meico.cz

Telefon: +420 604 270 717

SÍDLO FIRMY

MEICO SYSTEM`S s.r.o.

U Tržnice 1180/6

120 00 Praha 2

IČO: 48108057

meico-safety


meico-systems